2003 – 2005 Dönemi Yönetim Kurulu Listesi

1 – Erdal UZUNER (Başkan)

  2 – Şeref KILIÇ (Başkan Yardımcısı)

  3 – Mehmet YARIMBAŞ (Sekreter)

  4 – Ali Rıza UZUNOĞLU (Veznedar)

  5 – Özcan KILIÇ (Muhasip)

  6 – Birol KILIÇ (Üye)

  7 – Osman UZUNER (Üye)

  8 – Ayşe YANIK (Üye)

  9 – Ümran KILIÇ (Üye)